Aanpassingen van prijzen bij nieuwe opdrachten

Bij nieuwe of herhalingsopdrachten moeten wij regelmatig onze prijzen aanpassen. Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige prijzen van de grondstoffen, materialen, en lonen.

Gelria is doorlopend met haar leveranciers in gesprek om voor u de meest gunstige voorwaarden te verkrijgen. Mochten er zich prijswijzigingen voordoen in materialen en/of lonen, zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen in een nieuwe aanvraag of aanbieding voor het betreffende stanswerk.

Helaas is het voor ons ondoenlijk om bij een eventuele prijswijziging al onze klanten hiervan voortijdig op de hoogte te stellen. Hierdoor is het mogelijk dat een eerder aangeboden prijs voor stanswerk herzien dient te worden. Dit geldt niet voor onderhanden zijnde opdrachten, echter wel voor nieuw ingezonden stansopdrachten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.